Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
144 Sukcesywne dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy 2020/2021 Katarzyna Zdrzalik 2020-11-03
119 „Przebudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych o długości 686 mb oznaczonej nr ew. 1311 w miejscowości Osuchów” Katarzyna Zdrzalik 2019-10-31
112 "Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu: Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w gminie Kazanów” Katarzyna Zdrzalik 2018-04-06
113 sprzedaż drzewostanu ,, na pniu,, przeznaczonego do wycinki na działkach gruntu nr ew. 944/5 ,nr 945/1 , nr 946/1 w Kazanowie stanowiących własność Gminy Kazanów. Katarzyna Zdrzalik 2018-03-05
109 Dostawa oleju opałowego na okres 15.10.2017 r. -15.04.2018 r. do Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie ul. Kościelna 50 - kotłownia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kazanowie ul. Kościelna 50 - kotłownie przy Publicznym Przedszkolu , Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie ul. Zwoleńska 21 Katarzyna Zdrzalik 2017-10-03
110 Dostawa opału na okres 15.10.2017 r. -15.04.2018 r. do jednostek komunalnych na terenie gminy Kazanów Katarzyna Zdrzalik 2017-10-03
108 „ Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450122W na długości 870 mb w miejscowości Ostrownica Kolonia”(Warszawka) wykonanie:1.Roboty przygotowawcze, 2. Odwodnienie 3. Podbudowa, 4. Nawierzchnia jezdni , 5. Pobocza , 6. Oznakowanie Katarzyna Zdrzalik 2017-05-24
106 „ Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450111W na długości 1015 mb w miejscowości Ostrówka wykonanie:1.Roboty przygotowawcze, 2. Podbudowa, 3. Nawierzchnia jezdni 4. Pobocza. Katarzyna Zdrzalik 2017-05-24
107 „ Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450118W na długości 730 mb w miejscowości Ranachów wykonanie:1.Roboty przygotowawcze, 2. Zjazdy na drogi boczne, 3. Podbudowa, 4. Nawierzchnia jezdni 5. Pobocza. Katarzyna Zdrzalik 2017-05-24
105 „ Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450110W na długości 505 mb w miejscowości Ostrownica Kolonia”(Rochalina) wykonanie:1.Roboty przygotowawcze, 2. Odwodnienie 3. Podbudowa, 4. Nawierzchnia jezdni 5. Pobocza , 6. Oznakowanie Katarzyna Zdrzalik 2017-05-18
104 „ Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 216 na długości 460 mb w miejscowości Ostrownica (Przydatki) ” wykonanie: - 1. Roboty przygotowawcze , 2.Odwodnienie korpusu drogowego 3.Podbudowa , 4. Nawierzchni jezdni 5. Pobocza . Katarzyna Zdrzalik 2017-05-18
91 Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami ( kategoria obiektu XXVI) na dz. o nr Ew. wg. wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska , Kowalków Kolonia , Kowalków Wieś , Borów , Dębniak , Ruda , gmina Kazanów w ramach inwestycji ,,WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA,, w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania – II etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Kowalków Wieś i część w msc. Kowalków Kolonia. Katarzyna Zdrzalik 2016-03-29
88 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2016" Katarzyna Zdrzalik 2015-12-21
87 Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 1317 na długości 505 mb w miejscowości Miechów Kolonia Katarzyna Zdrzalik 2015-09-23
86 ,,Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami ( kategoria obiektu XXVI) na dz. o nr Ew. wg. wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska , Kowalków Kolonia , Kowalków Wieś , Borów , Dębniak , Ruda , gmina Kazanów w ramach inwestycji ,,WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA,, w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania – I etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Wólka Gonciarska. Katarzyna Zdrzalik 2015-07-29
85 Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie przy ul. Zwoleńskiej Katarzyna Zdrzalik 2015-07-28
84 "Przebudowa drogi gminnej nr 450119 W na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia" Katarzyna Zdrzalik 2015-06-08
83 „ Remont mostu betonowego na rzece Iłżanka Kowalków Stoki Kowalków Kolonia nr drogi 450129W od km 1+935 do km 1+950, Przebudowa przepustu rurowego o przekroju 80 cm w ciągu drogi od km 4 + 300 do 4+310 nr drogi 450106 W w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia ,, Katarzyna Zdrzalik 2015-05-14
82 ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2015,, Katarzyna Zdrzalik 2014-12-23
81 Dostawa opału do jednostek komunalnych na terenie gminy w sezonie grzewczym 2014/2015 Katarzyna Zdrzalik 2014-09-16
80 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo-zagrodową położonej w obrębie Wólka Gonciarska Katarzyna Zdrzalik 2014-09-02
77 ,,Budowa stacji uzdatniania wody wraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 410/1,410/2,412,407,433 położonych w miejscowości Wólka Gonciarska , gmina Kazanów w ramach inwestycji ,,WODCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA,, Katarzyna Zdrzalik 2014-08-08
78 ,,Budowa Sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na działkach nr ew. wg wykazu dołączonego do wniosku w miejscowości Niedarczów Dolny Wieś i Niedarczów Dolny Kolonia, gmina Kazanów w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania,,. Katarzyna Zdrzalik 2014-08-08
79 „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2014-2015” Katarzyna Zdrzalik 2014-07-24
76 „ Przebudowa drogi gminnej nr 450119 W na długości 369 m w miejscowości Dębnica ,, Katarzyna Zdrzalik 2014-07-22
75 Remont mostu na rzece Iłżance w miejscowości Ruda , gmina Kazanów w ciagu drogi gminnej Katarzyna Zdrzalik 2014-06-24
72 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2014 Katarzyna Zdrzalik 2013-12-19
70 Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Kopiec , wg. projektu indywidualnego na działkach o nr ew. –wg. wykazu dołączonego do wniosku , obręb Osuchów , Kopiec gmina Kazanów Katarzyna Zdrzalik 2013-09-03
69 Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2013-2014 Katarzyna Zdrzalik 2013-07-10
68 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów Katarzyna Zdrzalik 2013-05-20
67 Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Kazanowie Katarzyna Zdrzalik 2012-10-24
66 „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2012-2013” Katarzyna Zdrzalik 2012-07-18
65 Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kazanów Katarzyna Zdrzalik 2011-12-07
64 „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2011-2012” Katarzyna Zdrzalik 2011-07-27
59 „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2009-2010” Katarzyna Zdrzalik 2010-07-23
58 „Poprawa warunków działalności społecznej mieszkańców poprzez odnowę centrum Kazanowa „ Renata Wiącek 2010-07-09
57 ,, Budowa Sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach : Ostrownica Wieś – Ostrwnica Kolonia - Ostrówka ,,- III Etap. Renata Wiącek 2010-05-04
56 Przebudowa drogi gminnej na długości 606 mb w miejscowości Ruda Renata Wiącek 2010-05-04
55 Przebudowa drogi gminnej DG 3437031 w miejscowości Kroczów Mniejszy (nowy numer drogi 450131 W) Renata Wiącek 2010-05-04
54 Przebudowa drogi gminnej 450110W ( DG3437010) w miejscowości Ostrownica Kolonia Renata Wiącek 2010-05-04
53 "Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie inwestycji gminnych przez Gminę Kazanów” Renata Wiącek 2010-04-26
52 "Przebudowa drogi gminnej nr 450119W (DG3437019) w miejscowości Kroczów Mniejszy" Renata Wiącek 2010-04-26
51 "Przebudowa drogi gminnej 4500106W ( DG3437006) w miejscowości Niedarczów Górny Wieś" Renata Wiącek 2010-04-26
50 Przebudowa drogi gminnej nr 450119W (DG3437019) w miejscowości Osuchów (Piaski) Renata Wiącek 2010-04-26
49 Przebudowa drogi gminnej nr 450108 W (DG3437008) w miejscowości Kowalków Wieś (Podchoiny) Renata Wiącek 2010-04-26
47 Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją ograniczania skażeń ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie Renata Wiącek 2009-08-11
46 Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej w Kazanowie – remont pokryć dachowych Renata Wiącek 2009-08-04
43 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją ograniczania skażeń ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie. Renata Wiącek 2009-08-04
45 Przebudowa drogi gminnej DG3437019 w miejscowości Dębnica Renata Wiącek 2009-08-03
44 Przebudowa drogi gminnej DG3437006 w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia Renata Wiącek 2009-07-31
42 „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2009-2010” Renata Wiącek 2009-07-15
41 "II Etap - Budowy Sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Ostrownica Wieś – Ostrwnica Kolonia - Ostrówka " Renata Wiącek 2009-06-10
40 I Etap - Budowy Sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Ostrownica Wieś – Ostrwnica Kolonia - Ostrówka ,, z dniem 22 kwiecień 2009r. Renata Wiącek 2009-05-22
39 Modernizacja boiska sportowego w Kazanowie Renata Wiącek 2009-01-16
38 Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kazanów w latach 2009-2011 Renata Wiącek 2008-12-01
37 Przebudowa drogi gminnej 3437019 w miejscowości Dębnica gm. Kazanów Renata Wiącek 2008-10-21
36 Dostawa oleju opałowego do jednostek komunlanych na terenie gminy w sezonie grzewczym 2008/2009 Renata Wiącek 2008-10-21
35 Dostawa opału – węgiel kostka , miał, koks do jednostek komunalnych na terenie gminy w sezonie grzewczym 2008/2009. Renata Wiącek 2008-10-21
34 Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2008-2009 Renata Wiącek 2008-07-17
33 Budowa Stacji Wodociągowej o wydajności 6,5 m 3/h w miejscowości Ostrownica Wieś Renata Wiącek 2008-07-10
32 Modernizacja boiska sportowego w Kazanowie Renata Wiącek 2008-07-07
31 Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie wydatków związanych z inwestycją pt.” Budowa Stacji Wodociągowej w Ostrownicy Wsi” realizowanego przez Gminę Kazanów. Renata Wiącek 2008-07-03
30 Dostawa produktów spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Kazanów Renata Wiącek 2006-11-29
29 ,, Wywóz odpadów z kontenerów na śmieci typu KP-7 z terenu gminy Kazanów w roku 2007. Renata Wiącek 2006-11-23
28 Wywóz nieczystości płynnych z jednostek podległych gminie w roku 2007 Renata Wiącek 2006-11-23
26 Dostawa oleju opałowego do jednostek komunalnych na terenie gminy Kazanów na sezon grzewczy 2006-2007 Renata Wiącek 2006-10-10
27 Dostawa opału do jednostek komunalnych na terenie gminy Kazanów na sezon grzewczy 2006-2007 Renata Wiącek 2006-10-10
24 Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2006/2007 Renata Wiącek 2006-09-04
25 Budowa drogi gminnej nr 3437013 Kopiec - Niedarczów I etap Renata Wiącek 2006-08-28
23 Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzówku Renata Wiącek 2006-04-26

[Liczba odsłon: 693513]

przewiń do góry