Kazanów, dnia 10 lipca 2013r.

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO

 

 

1.Nazwa oraz adres zamawiającego

 

Gmina Kazanów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie

ul. Plac Partyzantów 28, 26 – 713 Kazanów

tel. 48/676 60 33 wew. 12, 22

fax 48/676 63 05

 

2.Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz zamawiającego kursu prawo jazdy Kat. B, C dla uczestników projektu „Lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80411200-0

 

3. Opis przedmiotu zamówienia

 

3.1 Wykonawca przeprowadzi kursy max do 40 km od miejscowości Kazanów.

3.2 Zamawiający przewiduje przeprowadzenie kursów;

 

1)       Prawo jazdy kat. B dla 5 uczestników projektu

2)       Prawo jazdy kat. C dla 3 uczestników projektu

 

3.3 Wymienione w pkt. 3.2 ilości uczestników poszczególnych kursów mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia kursu dla mniejszej ilości uczestników niż podane ilości szacunkowe.

Zaoferowana cena powinna zawierać w szczególności:

- koszt ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków,

- zwrot uczestnikom kosztów za dojazdy z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się zajęć i z powrotem,

- badania lekarskie,

- pokrycie kosztów egzaminu państwowego,

- materiały szkoleniowe wspomagające przyswajanie wiedzy teoretycznej oraz materiały biurowe (notes, długopis).

- zapewnić uczestnikom szkolenia podczas zajęć teoretycznych wyżywienie:

 obiadu, zgodnie z poniższym opisem:

·         zupa

·         ciepłe danie główne

·         kompot lub napój lub woda mineralna -  – 200 ml (podane w dzbankach)

 serwisu kawowego (w trakcie którego podawana będzie kawa, mleko do kawy, herbata, woda mineralna, ciasteczka) – dwa razy w każdym dniu szkoleniowym (zajęcia teoretyczne), w czasie określonym w harmonogramie szkolenia;czytaj więcej: zapytanie_cenowe_-prawo_jazdy_2013.doc


załączniki:

formularz_ofertowy_-_zal._nr_1-2013r.doc
oswiadczenie_-_zal._nr_2-2013.doc
zal._nr_3_-_doswiadczenie-2013.doc
zal._nr_4_-_kadra-2013.doc

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-10 14:26:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-10 14:26:25
  • Liczba odsłon: 216
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694125]

przewiń do góry