Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
137 "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych w miejscowości Kroczów Większy" Katarzyna Zdrzalik 2020-06-02
136 "Remont łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzówku" Katarzyna Zdrzalik 2020-05-26
135 "Modernizacja kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Kazanowie z węglowej na olejową" Katarzyna Zdrzalik 2020-05-22
134 "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia, Niedarczów Dolny Kolonia, gm. Kazanów – I etap realizacji, sieć wodociągowa z przyłączami w msc.: Zakrzówek Wieś, Niedarczów Dolny Kolonia" Katarzyna Zdrzalik 2020-03-04
133 "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Niedarczów Dolny Kolonia, Niedarczów Górny Kolonia, Niedarczów Górny Wieś, g. Kazanów - I etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w msc.: Niedarczów Górny Kolonia, Niedarczów Górny Wieś" Katarzyna Zdrzalik 2020-03-04
131 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kazanów w 2020 roku Katarzyna Zdrzalik 2019-11-20
130 "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrownica Kolonia" Katarzyna Zdrzalik 2019-10-31
129 Sukcesywne dostawy opału tj. węgiel kostka, orzech i ekogroszek na sezon grzewczy 2019/2020 Katarzyna Zdrzalik 2019-10-17
128 Sukcesywne dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020 Katarzyna Zdrzalik 2019-10-03
127 ,,Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kazanowie z węglowej na olejową” Katarzyna Zdrzalik 2019-07-30
126 ,,Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kazanowie z węglowej na olejową” Katarzyna Zdrzalik 2019-07-30
125 ,,Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kazanowie z węglowej na olejową” Katarzyna Zdrzalik 2019-07-30
124 ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Publicznej Szkole Podstawowej Zakrzówek-Wieś gm. Kazanów" Katarzyna Zdrzalik 2019-07-12
123 "Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2:uterenowiony) dla OSP Kowalków” Katarzyna Zdrzalik 2019-06-18
122 „Odbiór i utylizacja wyrobów azbest z terenu Gminy Kazanów w 2019 roku” Katarzyna Zdrzalik 2019-06-17
120 ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na działce nr ew. 329/2 w miejscowości Kowalków-Kolonia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalkowie gm. Kazanów” Katarzyna Zdrzalik 2019-05-08
119 „Przebudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych o długości 686 mb oznaczonej nr ew. 1311 w miejscowości Osuchów” Katarzyna Zdrzalik 2019-04-04
118 „Przebudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych na długości 993 mb. oznaczonej DG 450129W nr ew. 203, 259 w miejscowości Kowalków-Kolonia” Katarzyna Zdrzalik 2019-04-04
112 "Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu: Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w gminie Kazanów” Katarzyna Zdrzalik 2018-02-01
111 "Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu: Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w gminie Kazanów” Katarzyna Zdrzalik 2017-12-14
110 Dostawa opału na okres 15.10.2017 r. -15.04.2018 r. do jednostek komunalnych na terenie gminy Kazanów Katarzyna Zdrzalik 2017-09-19
109 Dostawa oleju opałowego na okres 15.10.2017 r. -15.04.2018 r. do Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie ul. Kościelna 50 - kotłownia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kazanowie ul. Kościelna 50 - kotłownie przy Publicznym Przedszkolu , Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie ul. Zwoleńska 21 Katarzyna Zdrzalik 2017-09-19
93 Przetarg na budowę drogi w m. Zakrzówek Wieś Katarzyna Zdrzalik 2017-03-27
91 Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami ( kategoria obiektu XXVI) na dz. o nr Ew. wg. wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska , Kowalków Kolonia , Kowalków Wieś , Borów , Dębniak , Ruda , gmina Kazanów w ramach inwestycji ,,WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA,, w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania – II etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Kowalków Wieś i część w msc. Kowalków Kolonia. Katarzyna Zdrzalik 2016-03-25
90 Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2016 na terenie gminy Kazanów Katarzyna Zdrzalik 2016-03-16
88 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2016" Katarzyna Zdrzalik 2015-12-16
86 ,,Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami ( kategoria obiektu XXVI) na dz. o nr Ew. wg. wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska , Kowalków Kolonia , Kowalków Wieś , Borów , Dębniak , Ruda , gmina Kazanów w ramach inwestycji ,,WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA,, w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania – I etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Wólka Gonciarska. Katarzyna Zdrzalik 2015-07-15
85 Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie przy ul. Zwoleńskiej Katarzyna Zdrzalik 2015-07-13
83 „ Remont mostu betonowego na rzece Iłżanka Kowalków Stoki Kowalków Kolonia nr drogi 450129W od km 1+935 do km 1+950, Przebudowa przepustu rurowego o przekroju 80 cm w ciągu drogi od km 4 + 300 do 4+310 nr drogi 450106 W w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia ,, Katarzyna Zdrzalik 2015-04-29
82 ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2015,, Katarzyna Zdrzalik 2014-12-12
81 Dostawa opału do jednostek komunalnych na terenie gminy w sezonie grzewczym 2014/2015 Katarzyna Zdrzalik 2014-09-16
78 ,,Budowa Sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na działkach nr ew. wg wykazu dołączonego do wniosku w miejscowości Niedarczów Dolny Wieś i Niedarczów Dolny Kolonia, gmina Kazanów w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania,,. Katarzyna Zdrzalik 2014-07-10
77 ,,Budowa stacji uzdatniania wody wraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 410/1,410/2,412,407,433 położonych w miejscowości Wólka Gonciarska , gmina Kazanów w ramach inwestycji ,,WODCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA,, Katarzyna Zdrzalik 2014-07-10
76 „ Przebudowa drogi gminnej nr 450119 W na długości 369 m w miejscowości Dębnica ,, Katarzyna Zdrzalik 2014-07-02
75 Remont mostu na rzece Iłżance w miejscowości Ruda , gmina Kazanów w ciagu drogi gminnej Katarzyna Zdrzalik 2014-06-10
73 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wólka Gonciarska Katarzyna Zdrzalik 2014-02-28
72 ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2014,, Katarzyna Zdrzalik 2013-11-21
71 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły położoną w miejscowości Osuchów Katarzyna Zdrzalik 2013-09-25
70 Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Kopiec , wg. projektu indywidualnego na działkach o nr ew. –wg. wykazu dołączonego do wniosku , obręb Osuchów , Kopiec gmina Kazanów Katarzyna Zdrzalik 2013-08-05
69 Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2013-2014 Katarzyna Zdrzalik 2013-07-09
58 „Poprawa warunków działalności społecznej mieszkańców poprzez odnowę centrum Kazanowa „ Katarzyna Zdrzalik 2010-07-09
48 ,, Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie inwestycji gminnych przez Gminę Kazanów” Katarzyna Zdrzalik 2010-04-26
46 Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej w Kazanowie – remont pokryć dachowych Katarzyna Zdrzalik 2009-08-04
43 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją ograniczania skażeń ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie. Katarzyna Zdrzalik 2009-07-27
42 „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2009-2010” Katarzyna Zdrzalik 2009-07-15
39 Modernizacja boiska sportowego w Kazanowie Katarzyna Zdrzalik 2008-12-30
38 Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kazanów w latach 2009-2011 Katarzyna Zdrzalik 2008-12-01
34 Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2008-2009 Katarzyna Zdrzalik 2008-07-17
32 Modernizacja boiska sportowego w Kazanowie Katarzyna Zdrzalik 2008-07-07

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry