Archiwum prowadzone przez Urząd Gminy Kazanów

 

      Urząd Gminy prowadzi archiwum zakładowe, w którym przechowuje się akta wytworzone w urzędzie gminy oraz przekazane do przechowywania od jednostek z terenu gminy.
        Akta są przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach /Dz. U Nr 171, poz.1396 z 2002r/.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rejestry i ewidencje
prowadzone w Urzędzie Gminy w Kazanowie


  W Urzędzie Gminy w Kazanowie prowadzone są następujące ewidencje:
1. Ewidencja ludności.
2. Ewidencja działalności gospodarczej.

Ad.1
      Udostępnienie danych z ewidencji ludności następuje na pisemnie uzasadniony wniosek. Nie ma możliwości wglądu, sporządzenia kopii, odpisu, wyciągu oraz umieszczania danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych.

Ad.2.
       Udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej tylko do wglądu, można sporządzić kopię, uzyskać odpis, wyciąg. Dane z ewidencji działalności gospodarczej nie umieszcza się w BIP-ie.

  --------------------------------------------------------------------------------------------

      W Urzędzie Gminy w Kazanowie prowadzone są następujące rejestry:


1. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodospodarowaniu terenu.
3. Rejestr uchwał.
4. Rejestr zarządzeń wójta.
5. Rejestr przetargów.
6. Rejestr zaświadczeń.

7. Rejestr skarg i wniosków.

 

Ad.1.
         Udostępnienie danych z rejestru zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych następuje na pisemnie uzasadniony wniosek. Jest możliwość wglądu.

Ad.2.
        Udostępnienie danych z rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu następuje również na pisemnie uzasadniony wniosek. Jest możliwość wglądu.

Ad.3.
    Rejestr uchwał Rady Gminy w Kazanowie udostępniony jest do wglądu. Jest możliwość wykonania kopii, odpisu bądź wyciągu. Uchwały umieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kazanów.

Ad.4.
     Rejestr zarządzeń Wójta Gminy udostępniony jest do wglądu. Jest możliwość wykonania kopii, odpisu bądź wyciągu.

Ad.5
      W urzędzie Gminy prowadzony jest również rejestr przetargów. Przetargi umieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na własnej stronie internetowej oraz na stronie Związku Powiatów Polskich.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Wiącek
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-10-19 14:55:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-02-18 08:58:33
  • Liczba odsłon: 541
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694314]

przewiń do góry