Uchwała  Nr XVIII/102/2013

RADY GMINY W KAZANOWIE

z dnia 31 stycznia 2013 r.

 

w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania.

 

            Na podstawie art. 12 §2, 3, 11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) działając na wniosek Wójta Gminy - Rada Gminy w Kazanowie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Dokonuje się podziału Gminy Kazanów na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z brzmieniem załącznika                  do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Radomiu.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Traci moc uchwała Nr 15/XI/98 Zarządu Gminy w Kazanowie z dnia 04 września 1998 r.                       w sprawie podziału gminy na obwody głosowania.

 

§ 5

 

Na niniejszą uchwałę, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Radomiu, w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.

§ 6

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Mirosław Bernaciak

 

 


Załącznik

do Uchwały Nr XVIII/102/2013

Rady Gminy w Kazanowie

z dnia 31 stycznia 2013

PODZIAŁ GMINY KAZANÓW NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA,
USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANIC
ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

1

Sołectwa:  Dębnica, Kazanów, Kroczów Większy, Miechów Kolonia, Miechów Wieś, Osuchów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kazanowie

 

2

Sołectwa: Borów, Dębniak, Kowalków Kolonia, Kowalków Wieś, Ruda, Wólka

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalkowie

 

3

Sołectwa: Kopiec, Zakrzówek Kolonia, Zakrzówek Wieś

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzówku

 

4

Sołectwa: Ostrownica Kolonia, Ostrownica Wieś, Ostrówka

Budynek po Publicznej Szkole Podstawowej w Ostrownicy

 

5

Sołectwa: Niedarczów Dolny Kolonia, Niedarczów Dolny Wieś, Niedarczów Górny Kolonia, Niedarczów Górny Wieś

Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedarczowie

 

6

 

Sołectwa: Korczów Mniejszy, Ranachów Wieś

Budynek po Publicznej Szkole Podstawowej w Kroczowie Mniejszym

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                               /-/ Mirosław Bernaciak


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-15 11:23:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-15 11:23:58
  • Liczba odsłon: 176
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694489]

przewiń do góry