Uchwała nr XXII/121/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie: Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Kazanów na lata 2017-2020

uchwala_wpf.docx
objasnienia_do_wpf.doc
zalacznik_nr_1_wpf.pdf
zalacznik_nr_2_wpf.pdf

 


Uchwała Budżetowa na rok 2017 Rady Gminy w Kazanowie Nr XXII/120/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku

uchwala_budzetowa.docx
tabela_nr_1_ub.xls
tabela_nr_2_ub.xls

tabela_nr_3_ub.xls

zalacznik_nr_1_ub.docUchwała nr XXI/116/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2017 dla celów podatku rolnego.  

uchwala_podatek_rolny.doc


Uchwała nr XXI/115/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

uchwala_nr_xxi1152016_podatku_od_sr_transportowych.doc

Uchwała nr XXI/114/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości   obowiązujących na terenie Gminy Kazanów oraz zwolnień, w tym podatku.
uchwala_podatek_od_nieruchomosci.doc

UCHWAŁA NR XIX/109/2016
Rady Gminy w Kazanowie z dnia   15 lipca 2016 r.  w sp rawie: określenia   wzoru deklaracji

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

uchwala_nr_xix.docx
deklaracja_smiec.-1.doc

UCHWAŁA NR   XIX/108/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 lipca   2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa
uchwala_o_term_i_czestotl._uiszcz.opl.smiec-1.doc


Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 18 lutego 2016r.


Uchwała nr XV/86/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Kazanów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

uchwala_nr_xv_86_2016.doc


 Uchwała nr XV/87/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kazanów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

uchwala_nr_xv_87_2016.doc


Uchwała Nr   XV/88/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie : sprzedaży nieruchomości gruntowych .

uchwala_nr_xv_88_2016.doc


uchwała Nr XV/83/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2017 środków stanowiących Fundusz Sołecki

uchwala_w_sprawie_nie_wyrazenia_zgody_na_wyodrebnienie__w_budzecie_gminy_.pdfInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-22 07:17:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-10 09:03:53
  • Liczba odsłon: 801
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694480]

przewiń do góry