ANKIETA – JAKI PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2013 ROK?

 

1.       W jakich obszarach współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi Państwa zdaniem powinna prowadzona współpraca finansowa:

   Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – a w ramach obszaru jakie konkretne zadania (wymień): ………………………………………………………………………………………………………………………..

   Polityka społeczna (w tym profilaktyka uzależnień) – a w ramach obszaru jakie konkretne zadania (wymień): ………………………………………………………………………………………………………………………..

   Promocja zdrowia – a w ramach obszaru jakie konkretne zadania (wymień): …………...………………………………………………………………………………………………………………………..

      Sport, kultura fizyczna i ratownictwo – a w ramach obszaru jakie konkretne zadania (wymień): …………...………………………………………………………………………………………………………………………..

   Kultura, promocja i turystyka – a w ramach obszaru jakie konkretne zadania (wymień): …………...………………………………………………………………………………………………………………………..

   Ochrona środowiska – a w ramach obszaru jakie konkretne zadania (wymień): …………………………………………………………………………………………………...………………………………..

   Rolnictwo i modernizacja terenów wiejskich – a w ramach obszaru jakie konkretne zadania (wymień): …………...………………………………………………………………………………………………………………………..

   Ochrona konsumentów – a w ramach obszaru jakie konkretne zadania (wymień): …………………………………………………………………………………………………...………………………………..

   Wykluczenie społeczne – a w ramach obszaru jakie konkretne zadania (wymień): …………………………………………………………………………………………………...………………………………..

   Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych – a w ramach obszaru jakie konkretne zadania (wymień): ……………………………………………………………………………………………………...……………………………..

   Inne, jakie? …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

2.       Jakie formy współpracy pozafinansowej są dla Państwa najistotniejsze?

  Wymiana informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb        mieszkańców województwa na podstawie, którego opracowywane będą zadania i programy         celowe

  Opiniowanie i konsultowanie opracowań, analiz, programów i projektów aktów prawnych w      dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań

  Podejmowanie i prowadzenie bieżącej współpracy z organizacjami statutowo prowadzącymi   działalność pożytku publicznego (np. patronat Marszałka Województwa Mazowieckiego)

  Zawieranie porozumień dotyczących wspólnej realizacji zadań i projektów

  Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym

  Wzmacnianie merytoryczne organizacji pozarządowych poprzez organizowanie przez samorząd         szkoleń, konferencji i innych przedsięwzięć

    Inne – jakie (wymień konkretne propozycje współpracy pozafinansowej)?

……………………. …………………………………………………………………………………………………

……………………. …………………………………………………………………………………………………

……………………. …………………………………………………………………………………………………

 

3.       Jakie inne uwagi i propozycje Państwo wnosicie?

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

 

4. Jaka jest dla Państwa najdogodniejsza forma komunikacji w zakresie współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi?

 

  przesyłanie informacji drogą pocztową (podaj adres do korespondencji):

……………………………………………………………………………………………….……………………………………          przesyłanie informacji drogą elektroniczną (podaj adres e-mail): …………………………………………………….              

umieszczanie informacji na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl     

umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń w Delegaturach Urzędu Marszałkowskiego

w inny sposób  (jaki?) ……………………………………………………………………………………………………

 

5.       Czy w Państwa ocenie strona internetowa Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl, będąca ważnym narzędziem komunikacji pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a organizacjami pozarządowymi:

  spełnia swoją rolę i nie wymaga zmian

  wymaga następujących zmian, uzupełnień i modyfikacji (wskaż propozycja zmian na stronie):

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

nie korzystam ze strony internetowej www.dialog.mazovia.pl     

 

Elektroniczna wersja niniejszej ankiety dostępna jest na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2013. Ankietę w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl. Ankietę w wersji papierowej można odesłać pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-472 Warszawa lub przekazać pracownikom Urzędu Marszałkowskiego na spotkaniach informacyjno konsultacyjnych, w maju 2012 r. w: Płocku, Ciechanowie, Radomiu, Warszawie, Siedlcach i Ostrołęce.

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-08 08:42:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-08 08:42:44
  • Liczba odsłon: 217
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694193]

przewiń do góry