---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Projekt współfinansowany przez

Unię Europejką w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Gmina Kazanów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie w 2010r. przystąpiła do realizacji projektu systemowego „Lepsza przyszłość” w ramach:


Priorytetu VII – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

czytaj_wiecej.doc

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” W 2009R.

 

czytaj kapital_ludzki_zakonczenie.doc

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt systemowy „Lepsza przyszłość”


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie w ramach Priorytetu VII – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizuje projekt systemowy „Lepsza przyszłość”. Okres realizacji projektu trwa od 01.03.2009r. do 31.12.2009r.

Gmina Kazanów przeznacza na realizację projektu:

  1. wkład własny w wysokości – 10.600 zł.

  2. kwota dofinansowania w wysokości 90.354 zł.

W ramach projektu działaniami z zakresu aktywnej integracji zostali objęci klienci GOPS Kazanów w wieku aktywności zawodowej, niepracujący, w szczególności osoby bezrobotne. Łącznie 10 osób.


Głównym celem projektu jest: zwiększenie aktywności zawodowej klientów GOPS w wieku aktywności zawodowej, pozostających poza rynkiem pracy. Celami szczegółowymi są:

- zwiększenie motywacji do działania,

- zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników,

- zdobycie kwalifikacji zawodowych ułatwiających podjęcie zatrudnienia,

- zdobycie nowych umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy,

- wzmocnienie psychologiczne uczestników.


Realizacja projektu obejmuje następujące działania:

- wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe,

- warsztaty poszukiwania pracy, określenie indywidualnej ścieżki zawodowej,

- kursy zawodowe: kucharz-kelner, opiekun społeczny, kurs prawa jazdy kategoria B,

- wyjazd integracyjny.


W miesiącu maju i czerwcu 2009 odbyły się warsztaty indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym i psychologiem. Następnie, we wrześniu zostało zrealizowane szkolenie kucharz-kelner, w którym uczestniczyło 10 osób. Wszystkie osoby zdały egzamin.

Obecnie 6 osób uczestniczy w kursie prawa jazdy kategorii B, natomiast 4 osoby w szkoleniu opiekun społeczny. W październiku odbył się wyjazd integracyjny do Kazimierza Dolnego.


Anna Malec

Koordynator projektu

zobacz_zdj.doc


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Projekt współfinansowany przez

Unię Europejką w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Program Operacyjny Kapitał LudzkiZgodnie z uchwałą Rady Gminy w Kazanowie Nr XXVI/93/2009 z dnia 26 lutego 2009r. podjęto decyzję w sprawie przystąpienia Gminy Kazanów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie do realizacji projektu systemowego „Lepsza przyszłość” w ramach:


Priorytetu VII – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

czytaj wiecej.doc

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Wiącek
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-04 15:49:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-30 08:34:00
  • Liczba odsłon: 3157
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 693504]

przewiń do góry