Kazanów, dnia 10 lipca 2013r.

 

ZAPYTANIE  CENOWE

O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO

 

1.Nazwa oraz adres zamawiającego

 

Gmina Kazanów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie

ul. Plac Partyzantów 28, 26 – 713 Kazanów

tel. 48/676 60 33 wew. 12, 22

fax 48/676 63 05

 

2.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz zamawiającego szkoleń i kursów dla uczestników projektu „Lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8

 

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Wykonawca przeprowadzi szkolenia i kursy na terenie gminy Kazanów lub max do 40 km.

3.2 Zamawiający przewiduje przeprowadzenie następujących kursów i szkoleń dla wskazanej liczby uczestników;

1) Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej (80 godz. / 6 osób)

2) Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych (120 godz./ 8 osób)

3) Operator koparko-ładowarki (202 godz./3 osoby)

 

3.3 Wymienione w pkt. 3.2 ilości uczestników poszczególnych szkoleń i kursów mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia szkolenia lub kursu dla mniejszej ilości uczestników niż podane ilości szacunkowe. Zaoferowana cena powinna zawierać w szczególności: - koszt cateringu, koszt ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem lub kursem oraz w drodze na szkolenia/kursy i z powrotem, koszty dojazdu uczestników, badania lekarskie w zależności od specyfiki szkolenia lub kursu, materiały szkoleniowe, odzież ochronna, koszt egzaminu.


czytaj więcej: zaproszenie_do_skladania_ofert_-_szkolenia_pokl2013.doc


załączniki:

formularz_ofertowy_-_zal._nr_1_szkolenia_pokl.doc
oswiadczenie_-_zal._nr_2_szkolenia_pokl.doc
zal._nr_3_-_doswiadczenie_szkolenia_pokl.doc
zal._nr_4_-_kadra_szkolenia_pokl.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-10 14:35:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-10 14:35:59
  • Liczba odsłon: 195
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694415]

przewiń do góry