Rok 2005 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 7/2005
Wójta Gminy Kazanów
z dnia 19 kwietnia 2005 roku


w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na wykonanie:  transport kruszywa drogowego na drogi gminne


Na podstawie art.19 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U Nr 19, poz.177 z 2004r z późn. zm./  zarządzam co następuje:

                                                         § 1
Powołuję Komisję Przetargową dla oceny i wyboru oferty na transport kruszywa drogowego na drogi gminne w składzie:
1. Krzysztof Kazimierski – Przewodniczący Komisji.
2. Wiącek Renata – Sekretarz Komisji.
3. Ziarkowska-Lis Danuta - członek.

                                                          § 2
Komisja Przetargowa działać będzie zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

                                                           §3
Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania. W dniu 21 kwietnia 2005 roku o godzinie 1100 Komisja dokona oceny ofert oraz zaproponuje Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty. Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umowy.

                                                          § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                                                                                    Wójt Gminy Kazanów

                                                                                         Marian Karolik

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zarządzenie Nr 6/2005
Wójta Gminy Kazanów
z dnia 19 kwietnia 2005 roku


w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na wykonanie:  zakup kruszywa drogowego na drogi gminne


Na podstawie art.19 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U Nr 19, poz.177 z 2004r z późn. zm./  zarządzam co następuje:

                                                           § 1
Powołuję Komisję Przetargową dla oceny i wyboru oferty na zakup kruszywa drogowego na drogi gminne w składzie:
1. Krzysztof Kazimierski – Przewodniczący Komisji.
2. Wiącek Renata – Sekretarz Komisji.
3. Ziarkowska-Lis Danuta - członek.

                                                          § 2
Komisja Przetargowa działać będzie zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

                                                          § 3
Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania. W dniu 21 kwietnia 2005 roku o godzinie 1115 Komisja dokona oceny ofert oraz zaproponuje Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty. Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umowy.

                                                           § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                                                                                        Wójt Gminy Kazanów

                                                                                              Marian Karolik

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Zarządzenie Nr 1/2005
Wójta Gminy Kazanów
z dnia 3 stycznia 2005 roku

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kazanowie.


Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 110, poz. 721 z późniejszymi zmianami), oraz § 6 pkt 3 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kazanowie, będącego załącznikiem do uchwały Rady Gminy w Kazanowie nr XVII/73/2004 z dnia 26 listopada 2004 roku,
zarządzam, co następuje:


§ 1

Zatwierdzam Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Kazanowie, będący załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnej Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Kazanowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                                                                                   Wójt Gminy Kazanów

                                                                                       Marian Karolik

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Wiącek
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-04-20 12:19:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-20 13:34:57
  • Liczba odsłon: 376
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 693430]

przewiń do góry