Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 31 marca 2014r.

 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

              uchwala__podwyzszajaca__kryterium.doc

       

 • w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

               uchwala_zwrot_wydatkow.doc

 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kazanów w 2014roku.

               uchwala_opieka_nad_zwierzetami_.doc

 • w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kazanów na lata 2014-2017.

            uchwala_gsrps_kazanow_.doc

 • w sprawie ustanowienia wieloletniepo programu osłonowego w zakresie dożywiania ,, Pomoc gminy w zakresie dożywiania'' na lata 2014-2020.

          program_oslonowy_w_zakresie_dozywiania_.doc

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-05-09 14:17:10
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-09 15:35:34
 • Liczba odsłon: 231
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694348]

przewiń do góry