Kazanów, dnia 01.02.2018

GPI.PN.271.1.2018

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kazanów zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn."Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu: Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w gminie Kazanów”, prowadzonym na podstawie art. 138 o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 - dalej „ustawa” lub „uPzp”), dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 750 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych na terenie gminy Kazanów, w placówkach i w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postepowaniu oraz inne niezbędne informacje zawarte są w załącznikach do niniejszego ogłoszenia, w szczególności w SIWZ.

Wójt Gminy Kazanów

Teresa Pancerz-Pyrka


przedluzenie_terminu.pdf
siwz_przedluzenie_terminu.pdf
siwz_kazanow_uslugi.docx
siwz.pdf
zal._1_do_siwz_formularz_oferty_zmieniony.docx
zal_1_do_siwz_formularz_oferty.docx
zal_2_do_siwz_oswiadczenie_warunki.docx
zal_3_do_siwz_oswiadczenie_wykluczenie.docx
zal._4_do_siwz_wykaz_osob.docx
zal._4a_do_siwz_deklaracja_udzialu_w_projekcie.docx
zal._5_do_siwz_oswiadczenie_grupa_kap.docx
zal._6_do_siwz_uslugi_prowadzenia_szkolen.docx
zal._7_do_siwz_wzor_umowy.docx
protokol.pdf
protokol_z_wyboru_oferty.pdf
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry