zawiadomienie_o_wyniku_przetargu_odpady_na_2015r..doc

  zawiadomienie_o_wykonawcach_ktorych_oferty_zostaly_odrzucone.doc
   ......................................................................................................................................................................

   informacja_o_wsparciu_wfosigw__wodociag_i_suw_2014r..doc

   odpowiedzi_na_zapyt.przetar._odpady_2015r..doc

.................................................................................................

GMINA KAZANÓW

RGK-PN-271/3/2014

 

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

 

Wójt Gminy

Kazanów

z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów

ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

tel. (048) 6766033 Fax. 6766055

(e-mail) sekretariat @ kazanow.pl

www.kazanow.pl

 

ogłasza nieograniczony przetarg na wykonanie usługi w zakresie: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2015,,

Upoważniony do kontaktów –Krzysztof Kazimierski tel. 6766033 w. 18 lub 24

Zamówienie ogłoszone w spisie BZP Nr 257467 -2014  z dnia  12.12.2014r.  r.

Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można uzyskać w Urzędzie Gminy Kazanów Pl. Partyzantów 28 pokój nr 4 lub za zaliczeniem pocztowym .

SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów  www.kazanow.pl

Opis przedmiotu zamówienia: Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie: a) odpadów komunalnych gromadzonych przez mieszkańców gminy Kazanów, ) odpadów zbieranych selektywnie, c) odpadów wielkogabarytowych i opon z terenu gminy Kazanów, d) odpadów budowlanych i odpadów z remontów, e) odpadów elektro z terenu gminy Kazanów, f) odpadów ulegających biodegradacji g) oraz obsługa administracyjna wywozu odpadów z terenu gminy .Obszar gminy zajmuje 9495 ha . Liczba ludności 4693 osób. W skład gminy wchodzi 24 sołectwa.

Miejsce wykonania usługi  : cały teren gminy

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 90.51.10.00-2 , 90.51.20.00-9,90.53.30.00-2

Czas trwania zamówienia od 01stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. 

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.

Wymagane wadium :  nie dotyczy

Kryteria oceny ofert – najniższa cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów ( sekretariat) , ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów –  22.12.2014r. (poniedziałek)  do godz. 1000.

Data , godzina i miejsce otwarcia ofert:   22 .12. 2014 r. godzina 1015 ,

Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu - II piętro.

Termin związania z ofertą : 30 dni od ostatniego terminu składania ofert .

Kazanów , 2014-12- 12  .

 

         

  Ogłoszenie zostało zamieszczone:

1.        BZP nr .257467  - 2014 z dn.  12.12.  2014r.

2.        Tablica ogłoszeń w Urzędzie.

3.        Strona internetowa Urzędu.

4.        a/a                                                                                                                             Wójt Gminy

 

                                                                                                       mgr Teresa Pancerz -Pyrka


siwzodpady_2015r..doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-12 14:03:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-23 15:17:31
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry