GMINA KAZANÓW

GPI- PN-271/3/2015

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

 

Wójt Gminy

Kazanów

z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów

ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

tel. (048) 6766033 Fax. 6766055

(e-mail) sekretariat @ kazanow.pl

www.kazanow.pl

 

ogłasza nieograniczony przetarg na :

wykonanie  usługi w zakresie: „ Przebudowa drogi gminnej nr 450119 W na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia   ,,

Upoważniony do kontaktów – Krzysztof Kazimierski,   Danuta Ziarkowska- Lis  Tel  (48) 6766033 wew. 18 , ( 48) 6766033 w. 24

Zamówienie ogłoszone w spisie BZP  nr  82705-2015 z dnia  08.06.015 r.

Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia którą można odebrać w Urzędzie Gminy Kazanów  w pokoju nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym .

SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów  www.kazanow.pl , www.ugkazanow.bip.org.pl

Opis przedmiotu zamówienia:  Przebudowa drogi gminnej nr 450119W na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia  zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do  SIWZ

Miejsce wykonania usługi  :  sołectwo  Zakrzówek Kolonia

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45.00.00.00-7

Czas trwania zamówienia  do  15 .09.2015 roku

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.

Wymagane wadium : PLN  -  3000 złotych

Kryteria oceny ofert – najniższa cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów ( sekretariat) , ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów –   25.06.2015r.  do godz. 11.00

Data , godzina i miejsce otwarcia ofert:  25.06.2015 r. godzina 11.15 ,

Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu - II piętro.

Termin związania z ofertą : 30 dni od ostatniego terminu składania ofert .

 

Kazanów ,  08.06.2015           

                                 

                                                                       WÓJT GMINY

                                                                               

                                                                                                     Teresa Pancerz -Pyrka

Ogłoszenie zostało zamieszczone:

  1. BZP nr 82705-2015  z dnia  08.06.2015 r.
  2. Tablica ogłoszeń  w Urzędzie.
  3. Strona internetowa Urzędu, BIP


załączniki:

1. siwz_droga_zakrzowek_kol.doc

2. ksiazka_przedmiarow_droga_zakrzowek_kol.jpg

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-08 15:10:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-08 15:10:00

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry