Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
149 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO (Autobus AUTOSAN model A0909L.04.12.5t) - 3 Ginał Paulina 2021-04-27
148 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO (Autobus AUTOSAN model A0909L.04.12.5t) - 2 Ginał Paulina 2021-03-17
147 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO (Autobus AUTOSAN model A0909L.04.12.5t) Katarzyna Zdrzalik 2021-02-02
146 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kazanów w 2021 roku Katarzyna Zdrzalik 2020-11-26
143 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Niedarczów Dolny Kolonia, Niedarczów Górny Kolonia, Niedarczów Górny Wieś, gm. Kazanów II etap realizacji, sieć wodociągowa z przyłączami w msc.: Niedarczów Górny Kolonia, Niedarczów Dolny Kolonia Katarzyna Zdrzalik 2020-11-10
142 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia, Niedarczów Dolny Kolonia, gm. Kazanów II etap realizacji, sieć wodociągowa z przyłączami w msc.: Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia. Katarzyna Zdrzalik 2020-11-06
145 Sukcesywne dostawy opału tj. węgiel kostka i ekogroszek na sezon grzewczy 2020/2021 Katarzyna Zdrzalik 2020-10-20
140 Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kazanowie Katarzyna Zdrzalik 2020-10-09
141 sprzedaż drzewostanu "na pniu" przeznaczonego do wycinki na działkach gruntu nr. ew. 944/5, nr 945/1, nr 946/1 w Kazanowie stanowiących własność Gminy Kazanów Katarzyna Zdrzalik 2020-10-02
138 "Remont łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzówku" Katarzyna Zdrzalik 2020-07-30
139 "Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kowalków Wieś" Katarzyna Zdrzalik 2020-07-30
137 "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych w miejscowości Kroczów Większy" Katarzyna Zdrzalik 2020-07-06
136 "Remont łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzówku" Katarzyna Zdrzalik 2020-07-01
135 "Modernizacja kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Kazanowie z węglowej na olejową" Katarzyna Zdrzalik 2020-06-25
133 "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Niedarczów Dolny Kolonia, Niedarczów Górny Kolonia, Niedarczów Górny Wieś, g. Kazanów - I etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w msc.: Niedarczów Górny Kolonia, Niedarczów Górny Wieś" Katarzyna Zdrzalik 2020-04-10
134 "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia, Niedarczów Dolny Kolonia, gm. Kazanów – I etap realizacji, sieć wodociągowa z przyłączami w msc.: Zakrzówek Wieś, Niedarczów Dolny Kolonia" Katarzyna Zdrzalik 2020-04-10
132 INFORMACJA dot. "Plan Postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok". Katarzyna Zdrzalik 2020-01-15
131 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kazanów w 2020 roku Katarzyna Zdrzalik 2019-12-11
130 "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrownica Kolonia" Katarzyna Zdrzalik 2019-11-22
129 Sukcesywne dostawy opału tj. węgiel kostka, orzech i ekogroszek na sezon grzewczy 2019/2020 Katarzyna Zdrzalik 2019-11-06
128 Sukcesywne dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020 Katarzyna Zdrzalik 2019-10-28
127 ,,Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kazanowie z węglowej na olejową” Katarzyna Zdrzalik 2019-08-27
124 ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Publicznej Szkole Podstawowej Zakrzówek-Wieś gm. Kazanów" Katarzyna Zdrzalik 2019-07-30
123 "Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2:uterenowiony) dla OSP Kowalków” Katarzyna Zdrzalik 2019-07-16
122 „Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kazanów w 2019 roku” Katarzyna Zdrzalik 2019-06-27
121 "Sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i zagrodową położonej w obrębie Niedarczów-Górny Kolonia oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 235/2 o pow. 0,11 ha." Katarzyna Zdrzalik 2019-05-13
117 „ Przebudowa drogi gminnej o numerze DG 450119W na długości 930 mb w miejscowości Ranachów Wieś” Katarzyna Zdrzalik 2019-03-07
116 „Przebudowa drogi gminnej o numerze DG 450109W na długości 325 mb w miejscowości Ostrownica Kolonia” Katarzyna Zdrzalik 2019-03-07
115 Sukcesywne dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019 Katarzyna Zdrzalik 2018-09-06
114 Sukcesywne dostawy opału tj. węgiel kostka, węgiel orzech, ekogroszek, miał na sezon grzewczy 2018/2019. Katarzyna Zdrzalik 2018-09-06
111 "Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu: Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w gminie Kazanów” Katarzyna Zdrzalik 2017-12-14
103 „ Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450112W na długości 267 mb w miejscowości Ostrownica (Przydatki)” wykonanie: 1.Roboty przygotowawcze, 2.Podbudowa, 3. Nawierzchni jezdni 4. Pobocza , 5. Oznakowanie Katarzyna Zdrzalik 2017-05-18
102 „ Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450116W na długości 333 mb w miejscowości Kroczów Mniejszy” wykonanie: - 1. Roboty przygotowawcze , 2. Podbudowa , 3. Nawierzchni jezdni 4. Pobocza. Katarzyna Zdrzalik 2017-05-18
101 „ Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450119W na długości 1472 mb w miejscowości Kroczów Większy ” wykonanie: - 1. Roboty przygotowawcze , 2. Podbudowa , 3. Nawierzchni jezdni 4. Pobocza , 5. Oznakowanie Katarzyna Zdrzalik 2017-05-18
100 „ Przebudowa drogi gminnej o nr DG450119W na długości 273 mb w miejscowości Kroczów Mniejszy ” wykonanie: - 1. Roboty przygotowawcze , 2. Podbudowa , 3. Nawierzchni jezdni 4. Pobocza Katarzyna Zdrzalik 2017-05-18
97 „ Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 609 na długości 800 mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia ” wykonanie: - 1. Roboty przygotowawcze , 2. Podbudowa , 3. Nawierzchni jezdni 4. Pobocza Katarzyna Zdrzalik 2017-05-18
98 „ Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450105W na długości 1171 mb w miejscowości Kroczów Większy) ” wykonanie: - 1. Roboty przygotowawcze , 2.Odwodnienie 3.Podbudowa , 4. Nawierzchni jezdni 5. Pobocza , 6. Oznakowanie Katarzyna Zdrzalik 2017-05-18
99 „ Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450119W na długości 510 mb w miejscowości Osuchów (Piaski) ” wykonanie: - 1. Roboty przygotowawcze , 2. Podbudowa , 3. Nawierzchni jezdni 4. Pobocza , 5. Oznakowanie Katarzyna Zdrzalik 2017-05-18
95 "Budowa obiektów małej architektury tworzących plac rekreacyjno – zabawowy w miejscowości Kazanów'' Katarzyna Zdrzalik 2017-05-02
96 Przetarg na roboty budowlane w zakresie: ,,Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami ( kategoria obiektu XXVI) na dz. o nr Ew. wg. wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska , Kowalków Kolonia , Kowalków Wieś , Borów , Dębniak , Ruda , gmina Kazanów w ramach inwestycji ,,WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA,, w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania – III etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Kowalków Kolonia, Borów, Ruda ,, Katarzyna Zdrzalik 2017-05-02
94 Przetarg na roboty budowlane w zakresie: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce o nr ew. 595 w miejscowości Kazanów ul. Kościelna 50 obejmująca: wykonanie nowej podbudowy pod nawierzchnię sztuczną , montaż urządzeń do siatkówki , koszykówki , badmintona ,, Katarzyna Zdrzalik 2017-03-27
92 Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450120W na długości 890mb w miejscowości Zakrzówek Wieś Katarzyna Zdrzalik 2016-03-29
90 Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2016 na terenie gminy Kazanów Katarzyna Zdrzalik 2016-03-16
89 Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 432, 609 na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś , Zakrzówek Kolonia Katarzyna Zdrzalik 2016-03-09
74 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wólka Gonciarska Katarzyna Zdrzalik 2014-04-17
71 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły położoną w miejscowości Osuchów Katarzyna Zdrzalik 2013-10-24
63 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osuchów Katarzyna Zdrzalik 2010-09-22
62 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miechów Kolonia Katarzyna Zdrzalik 2010-09-22

[Liczba odsłon: 693504]

przewiń do góry